ҒИМАРАТЫҢ АШЫЛУ САЛТАНАТЫНА ДЕЙІН
КYНДЕР
САFАТ
МИНУТ
СЕКУНД
ДО ОТКРЫТИЯ ЗДАНИЯ
ДНЕЙ
ЧАСОВ
МИНУТ
СЕКУНД
333 : 05 : 52 : 26
КYНДЕР
САҒАТ
МИНУТ
СЕКУНД
ҒИМАРАТЫҢ АШЫЛУ САЛТАНАТЫНА ДЕЙІН